Chào mừng bạn đến với website MN Cự Khối

Điạ chỉ: Tầng 2

Điện thoại: 0436755019

Email: thubinhyen@gmail.com

Mô tả:

Nguyễn Hồng Thu
Nguyễn Hồng Thu

Ngày sinh: 2/10/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tam Hưng Thanh Oai Hà Nội

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0436755019

Điện thoại riêng: 0983110229

Email liên lạc: thubinhyen10@gmail.com

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON CỰ KHỐI 

Địa chỉ:Tổ 10 Phường Cự Khối,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Nguyễn Hồng Thu
Liên hệ: SĐT 02436755019- Fax:| Email: mncukhoi@longbien.edu.vn