Chào mừng bạn đến với website MN Cự Khối
Cập nhật : 11:4 Thứ hai, 30/1/2023
Lượt đọc: 39

Thông báo kết quả đánh giá CBGVNV tháng 01/2023

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:
                                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 7
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN CỰ KHỐI                 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tháng 01 năm 2023
           
TT Họ và tên Chức vụ Tự đánh giá Thủ trưởng đơn vị
đánh giá
Lý do thay đổi mức xếp loại
(nếu có)
I  Ban giám hiệu
1 Lưu Thị Thủy Phương Phó hiệu trưởng  HTTNV HTTNV  
2 Đào Phương Mai Phó hiệu trưởng   HTTNV  HTTNV  
II  Giáo viên    
1 Phạm Thị Huệ Giáo viên  HTTNV HTTNV   
2 Trần Thị Vân Anh Giáo viên  HTTNV  HTTNV   
3 Nguyễn Nữ Hải Yến Giáo viên  HTTNV HTTNV  
4 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên  HTTNV HTTNV  
5 Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên  HTTNV HTTNV  
6 Thẩm Thị Mai Phương Giáo viên  HTTNV HTTNV  
7 Đào Thị Lệ Giáo viên HTTNV HTTNV  
8 Phạm Thị Hằng Giáo viên  HTTNV HTTNV  
9 Đào Thị Kim Xuyến Giáo viên  HTTNV HTTNV  
10 Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên  HTTNV HTTNV  
11 Nguyễn Thị Lan Giáo viên  HTTNV HTTNV  
12 Nguyễn T. Tuyết Nhung Giáo viên  HTTNV HTTNV  
13 Nguyễn Diệu Linh Giáo viên  HTTNV HTTNV  
14 Phạm Thị Tuyết Nhật Giáo viên  HTTNV HTTNV  
15 Đào Thị Kim Vui Giáo viên HTXSNV HTXSNV  
16 Đào Thị Hà Chi Giáo viên  HTTNV HTTNV  
17 Nguyễn Thị Mai Giáo viên  HTTNV HTTNV  
18 Mai Thị Trúc Quỳnh Giáo viên  HTTNV HTTNV  
19 Vũ Thùy Chi Giáo viên  HTTNV HTTNV  
20 Nguyễn Hải Yến Giáo viên  HTTNV HTTNV  
21 Nguyễn Thị Hường Giáo viên HTTNV HTTNV  
22 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên HTTNV HTTNV  
III Nhân viên    
1 Phạm Thị Thắm NV kế toán   HTTNV HTTNV   
2 Vũ Thị Thương NV văn thư HTTNV HTTNV  
3 Đặng Thị Việt Hồng NV y tế HTTNV HTTNV  
4 Nguyễn T Xuân Hương NV nuôi dưỡng HTTNV HTTNV  
5 Đào Thị Thu Huyền NV nuôi dưỡng HTTNV HTTNV  
6 Phùng T Thanh Huyền NV nuôi dưỡng HTTNV HTTNV  
7 Nguyễn Ngọc Thái NV nuôi dưỡng HTTNV HTTNV  
8 Hoàng Thị Thu NV nuôi dưỡng HTTNV HTTNV  
9 Nguyễn Thị Thu Hòa NV nuôi dưỡng HTTNV HTTNV  
10 Lê Đức Anh NV bảo vệ HTTNV HTTNV  
11 Đào Thế Tuấn NV bảo vệ HTTNV HTTNV  
12 Đỗ Đức Trung NV bảo vệ HTTNV HTTNV  
  Tổng hợp Tổng: 36 người   1: HTXSNV 35: HTTNV  0: HTNV
 
                                                                                                                               Long Biên, ngày 30 tháng 01 năm 2023
  Người lập biểu
 
 
 
 
Vũ Thị Thương
     HIỆU TRƯỞN        
          
 
         
 
 Nguyễn Hồng Thu
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON CỰ KHỐI 

Địa chỉ:Tổ 10 Phường Cự Khối,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Nguyễn Hồng Thu
Liên hệ: SĐT 02436755019- Fax:| Email: mncukhoi@longbien.edu.vn

98